2017-11-24

w zwi±zku z potencjalnymi zagrożeniami występuj±cymi w okresie zimowym

Zapoznaj się z komunikatem GINB dotycz±cym obowi±zków wła¶cicieli i zarz±dców obiektów budowlanych w zwi±zku z potencjalnymi zagrożeniami występuj±cymi w okresie zimowym.

wprowadzil: Materiał ze strony www.gunb.gov.pl
2017-11-24

w zwi±zku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego

wprowadzil: Komunikat ze strony www.gunb.gov.pl

Druki do pobrania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego Ściągnij
plik doc

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Ściągnij
plik doc

Karta Informacyjna Obiektu Budowlanego (zał±cznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie) Ściągnij
plik doc