2016-05-02

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu - starszy inspektor nadzoru budowlanego

wprowadzil: PINB Opole
2016-04-08

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu przypomina wła¶cicielom i zarz±dcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczaj±cej 2000m2˛ oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj±cej 1000m2˛ o obowi±zku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja 2016 r. (natomiast kontrola przed okresem zimowym powinna zostać wykonana do 30 listopada 2016 r.).

wprowadzil: PINB Opole

Druki do pobrania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego Ściągnij
plik doc

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Ściągnij
plik doc

Karta Informacyjna Obiektu Budowlanego (zał±cznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie) Ściągnij
plik doc