2016-10-30

w zwiazku z potencjalnymi zagrożeniami wystepuj±cymi w okresie zimowym.

wprowadzil: PINB Opole
2016-10-20

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny, niewidoczny i ¶miertelnie truj±cy gaz. Powstaje, gdy brakuje niezbędnego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajduj± się urz±dzenia spalaj±ce substancje organiczne, na przykład: olej, węgiel, drewno lub gaz ziemny.

wprowadzil: Materiał ze strony PINB w Poznaniu www.pinb.poznan.pl

Druki do pobrania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego Ściągnij
plik doc

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Ściągnij
plik doc

Karta Informacyjna Obiektu Budowlanego (zał±cznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie) Ściągnij
plik doc