2016-07-15

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu - starszy inspektor nadzoru budowlanego

wprowadzil: PINB Opole
2016-04-30

Przypominam wła¶cicielom oraz zarz±dcom nieruchomo¶ci o obowi±zku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, którymi s± przede wszystkim małe dzieci.

wprowadzil: GINB

Druki do pobrania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego Ściągnij
plik doc

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Ściągnij
plik doc

Karta Informacyjna Obiektu Budowlanego (zał±cznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozwolenia na użytkowanie) Ściągnij
plik doc