2015-12-03

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny, niewidoczny i ¶miertelnie truj±cy gaz. Powstaje, gdy brakuje niezbędnego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajduj± się urz±dzenia spalaj±ce substancje organiczne, na przykład: olej, węgiel, drewno lub gaz ziemny.

wprowadzil: Materiał ze strony PINB w Poznaniu www.pinb.poznan.pl
2015-12-02

w zwiazku z potencjalnymi zagrożeniami wystepuj±cymi w okresie zimowym.

wprowadzil: PINB Opole

Druki do pobrania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego Ściągnij
plik doc

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Ściągnij
plik doc