2014-05-12

Przypominam wła¶cicielom oraz zarz±dcom nieruchomo¶ci o obowi±zku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, którymi s± przede wszystkim małe dzieci.

wprowadzil: GINB
2014-05-08

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu przypomina wła¶cicielom i zarz±dcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczaj±cej 2000m2˛ oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj±cej 1000m2˛ o obowi±zku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja 2014 r. (natomiast kontrola przed okresem zimowym powinna zostać wykonana do 30 listopada 2014 r.).

wprowadzil: PINB Opole

Druki do pobrania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego Ściągnij
plik doc

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Ściągnij
plik doc